De Afsluitdijk, een dijk van 30 km tussen Waddenzee en IJsselmeer